Sürdürülebilirlik

1987 yılında BM Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonu (Brundtland Komisyonu) Ortak Geleceğimiz Raporu’nda sürdürülebilir kalkınmanın ilk modern tanımını yaptı: “Sürdürülebilir Kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama becerilerini engellemeden bugünün ihtiyaçlarını karşıladığımız kalkınmadır.”

 

Günümüzde, günlük hayatımızı nasıl yaşadığımızı ve dünyanın çevresel ve sosyal karmaşıklıkları karşısında nasıl iş yaptığımızı yeniden düşünmek büyük bir ihtiyaçtır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için dünyanın, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe ve işletmelerin amaç ve kârı dengelediği bir ekonomiye ihtiyacı vardır.

Tüm paydaşlarımız için değer yaratmamızı sağlayan Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın vizyonumuz kapsamında, sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine koyuyoruz. Gezegeni, yaşamı ve işlerimizi daha ileriye taşımak için geliştirdiğimiz teknolojiyle yarınları sürdürülebilir kılmak adına bugünden somut adımlar atıyoruz.

 

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. iklim krizinden kaynaklanan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin önüne geçmek, enerji birim maliyetlerinde yaşanabilecek artışların rekabet edebilirliği olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla enerji verimliliği konusuna özel önem vermektedir. Kula, çevre yönetiminin en önemli kısmını oluşturan konuyu, üst yönetimden iş birimlerine kadar uzanan bir organizasyon anlayışıyla yönetmektedir.