Etik Politikamız

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. temel etik değerlerini oluşturan ve faaliyetlerinin esasını teşkil eden ilkeleri benimsemiştir:

 • Yasaya uygunluğu güvenceye almak,
 • İş ilişkilerinde doğruluk, güvenilirlik, dürüstlük ve şeffaflık ile hareket etmek
 • Son kullanıcılarımızın gelecekteki ihtiyaçlarını öngörerek güvenli, yüksek kaliteli ürünleri ve hizmetleri sağlamak,
 • Dürüst ve önyargısız olarak çalışmak ve adil olarak rekabet etmek
 • Tedarikçilerle zorlu ve rekabetçi ilişkileri dostane bir şekilde koruyarak adil satın alma uygulaması yürütmek,
 • Fikri mülkiyete ve tescilli bilgilerin gizliliğine saygı göstermek,
 • Asgari çevresel etkiye sahip olmayı amaçlayan bir şirket olmak,
 • Faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak,
 • Tüm çalışanlara eşit, onurlu, saygılı davranma, gururu ve heyecanı teşvik eden dinamik işyerini oluşturmak,
 • Temel haklara ve farklılıklara saygı göstermek,
 • En üst düzeyde sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olarak faaliyetleri yürütmek,
 • Şirket varlıklarının korumak,
 • Ağırlama ve hediye alıp verirken ölçülü davranmak,
 • Yasadışı, anti sosyal ve ahlaki olmayan davranışa karşı sert tutumun sürdürülmesini sağlamak.