Kalite Anlayışı

Kula’da üretilen her kalemle ve kurulan her birimle ilgili üretim izin belgesi, çalışma izin belgesi ve sicil sertifikası yetkili makamlardan alınmıştır.
Yasalara saygılı bir kuruluş olan Kula, aldığı bu belgelerle Kula Yağ ve Emek Yem çatısı altında gerçekleştirdiği her türlü üretimini de tüm yetkili kurum ve kuruluşların yapacağı her türlü denetime açık tuttuğunu kanıtlamıştır.
Bu anlayış, Kula’nın sahip olduğu “Misyon”, “Vizyon” ve “Değerler”le de bire bir örtüşen bir yaklaşımın göstergesidir.