İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. olarak tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancıyla hareket ederek “0 iş kazası ve 0 meslek hastalığı”nı hedeflemekteyiz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu hedefe ulaşabilmek için öncelikle üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması anlayışındayız. Bu anlayış ve hedef ile çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak ve çalışanların katılımını sağlamak,

Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

İşyeri ve eklentilerinde; tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. olarak İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,

İşveren olarak sorumluluğumuzdaki; denetim ve gözetim, eğitim, risk değerlendirmesi, İSG hizmetleri, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım ve tahliye, sağlık gözetimi ve koordinasyonu eksiksiz yetine getirmeyi,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.