İK Politikamız

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. insana saygı gösterir. Çalışanlarına ve müşterilerine güvenli ve düzenli bir ortam sağlar. Hizmet etme bilinci ile sektöründe güvenilir ve tercih edilen firma olma özelliğini korur.

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları Politikasının amacı, kurumun dinamik yapısını koruyarak, çalışanlarının mutlu, işine motive, sürekli gelişime açık bir şekilde, Şirketin hedeflerine odaklamak, gelecek yıllara sağlam temeller atmaktır.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmak, kurumsal hedefleri bireysel hedeflerle birleştirmek, etkin, verimli ve motive bir organizasyon kurmak, böylece Şirket hedeflerine etkin biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

İnsan kaynakları birimi, çalışanlarının gelişimini ön planda tutarak kurum içinde eğitim programları düzenleyerek, Şirket ihtiyaçları ve çalışan kapasitesi doğrultusunda kişisel gelişimini sağlayacak bir kariyer planı oluşturmayı hedeflemektedir. Öte yandan, çalışan profilimizin; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, Şirket sadakati gelişmiş, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek bir insan kaynağı olması diğer bir gayedir.

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları yukardaki amaç, hedef ve politikalar hususunda:

Şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerdeki çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini ön planda tutar.

Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak, Şirketin “verimlilik”, “kârlılık” gibi hedeflerine katkısını devam ettirir.

Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde eşit fırsatlar sağlar

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. insana saygı gösterir. Çalışanlarına ve müşterilerine güvenli ve düzenli bir ortam sağlar. Hizmet etme bilinci ile sektöründe güvenilir ve tercih edilen firma olma özelliğini korur.

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları Politikasının amacı, kurumun dinamik yapısını koruyarak, çalışanlarının mutlu, işine motive, sürekli gelişime açık bir şekilde, Şirketin hedeflerine odaklamak, gelecek yıllara sağlam temeller atmaktır.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmak, kurumsal hedefleri bireysel hedeflerle birleştirmek, etkin, verimli ve motive bir organizasyon kurmak, böylece Şirket hedeflerine etkin biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

İnsan kaynakları birimi, çalışanlarının gelişimini ön planda tutarak kurum içinde eğitim programları düzenleyerek, Şirket ihtiyaçları ve çalışan kapasitesi doğrultusunda kişisel gelişimini sağlayacak bir kariyer planı oluşturmayı hedeflemektedir. Öte yandan, çalışan profilimizin; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, Şirket sadakati gelişmiş, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek bir insan kaynağı olması diğer bir gayedir.

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları yukardaki amaç, hedef ve politikalar hususunda:

Şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerdeki çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini ön planda tutar.

Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak, Şirketin “verimlilik”, “kârlılık” gibi hedeflerine katkısını devam ettirir.