İlkelerimiz

Kula, Marmara Bölgesi ağırlıklı olarak üretim, istihdam ve hizmet sunan bir kuruluştur,

Hizmet alanları ve istihdamıyla bölgesel ekonomik tabloyu ve dolayısıyla ülke genelindeki ekonomiyi geliştirmekte, yükseltmektedir,

Gıda gibi insan odaklı bir üretimle, toplum sağlığı ve geleceği üzerinde etkili bir kuruluştur,

Kula için kalite, ödün verilemez bir gerçekliktir,

Yıllardır üretimiyle toplum için saygın ve kalıcı bir yere sahiptir.

Kula, takım ruhuna sahip bir kuruluştur. Belirlenen ortak hedeflere doğru yol alınırken, kazanılan tecrübeler paylaşılır, öneriler dikkate alınır. Böylece Kula‘da kazanan, her zaman “ekip çalışması” olur.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve ticari girişimlerinin getirileriyle eğitim başta olmak üzere toplumun da maddi-manevi kazancına destek veren bir kuruluştur.