Temel Değerlerimiz

  • Kula, Marmara Bölgesi ağırlıklı olarak üretim, istihdam ve hizmet sunan bir kuruluştur,
  • Hizmet alanları ve istihdamıyla bölgesel ekonomik tabloyu ve dolayısıyla ülke genelindeki ekonomiyi geliştirmekte, yükseltmektedir,
  • Gıda gibi insan odaklı bir üretimle, toplum sağlığı ve geleceği üzerinde etkili bir kuruluştur,
  • Kula için kalite, ödün verilemez bir gerçekliktir,
  • Yıllardır üretimiyle toplum için saygın ve kalıcı bir yere sahiptir
  • Kula, takım ruhuna sahip bir kuruluştur. Belirlenen ortak hedeflere doğru yol alınırken, kazanılan tecrübeler paylaşılır, öneriler dikkate alınır. Böylece Kula‘da kazanan, her zaman “ekip çalışması” olur.
  • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve ticari girişimlerinin getirileriyle eğitim başta olmak üzere toplumun da maddi-manevi kazancına destek veren bir kuruluştur.