İnsan Kaynakları Politikamız


Uygun ve yetkin kişileri doğru işe yerleştirmek ve tüm çalışanların kurum kültürüne uyumlu, verimli iş üretmelerini sağlamak,

Çalışanlar için uygun eğitimler planlayarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, Performans Yönetim Sistemi ile performanslarını yetkinlik bazlı ve adil şekilde değerlendirmek,

Uygun atamalar ile çalışanlarına kariyer planlaması yapmak ve böylelikle tüm çalışanları ile uzun vadeli işbirliğini sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.